Hệ thống Xếp hàng lấy STT

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 1/14/2022 - Số lượt đọc: 3031

Hệ thống xếp hàng lấy STT công nghệ mới dùng hiển thị bằng màn hình máy tính
Chúng ta luôn nói tiến đến một xã hội công bằng nhưng thực ra là chỉ là tiến tới thôi còn ở Hệ Thống Xếp Hàng Lấy STT thì nó là thực tế rồi: Sự công bằng thể hiện rất rõ ở chỗ ai đến trước sẽ được vào trước, ai đến sau sẽ về sau.

Đây chính là lý do mà Công ty Máy tính Đông Á luôn đi tiên phong trong việc tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt Hệ Thống Xếp Hàng Lấy STT giúp hàng trăm người dân đến Bộ Phận Một Cửa làm các Thủ tục Hành chính Công ở các xã / phường, ở các huyện / quận và ở các tỉnh / thành phố được thuận tiện, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đúng quy trình.Ngoài ra, sau khi công dân đến làm thủ tục hành chính công còn có thêm một quyền rất cao đó là: Đánh giá sự hài lòng của mình đối với chính Cán bộ làm thủ tục hành chính cho mình nữa bằng công cụ là Máy Tính Nảng rất hiện đại.Gần đây nhất, trong nhưng ngày đầu tháng 1 năm 2022, Công ty Máy tính Đông Á đã hoàn thành việc lắp đặt và thi công Hệ Thống Xếp Hàng Lấy STT với quy mô 5 cửa:
Hệ thống được dùng Máy tính AIO COMD 24" rất phù hợp với xu thế và công việc của các CB một cửa bởi lẽ máy chỉ có 1 màn hình, có 1 dây nguồn kết nối nên số lượng dậy dợ giảm đáng kể giúp bàn làm việc được gòn gàng hơn rất nhiều.