Thanh toán

Cập nhật: 10/2/2019 - Số lượt đọc: 14725

I. Danh sách tài khoản có hiệu lực của Công ty Đông Á

1. Tài khoản Công ty:

1.1. Tài khoản BIDV:

Đơn vị hưởng thụ: Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Đông Á

Số tài khoản: 122 10 0000 33828 - Tại Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam – CN Hà Thành.

1.2. Tài khoản Techcombank (Tài khoản chính thường sử dụng):

Đơn vị hưởng thụ: Công ty TNHH TM và DV Kỹ thuật Đông Á

Số tài khoản: 140 2210 1818 019 - Tại Techcombank - CN Thăng Long

2. Tài khoản Cá nhân:

2.1. Tài khoản BIDV:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Hùng

Số tài khoản: 120 10 0000 50568 - Tại Sở GD 1 - Ngân hàng ĐT và PT Việt Nam.

2.2. Tài khoản Vietcombank:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Hùng

Số tài khoản: 0011004346688 - Tại Vietcombank

2.3. Tài khoản Nông nghiệp:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Hùng

Số tài khoản: 146 020 5323 013 - Tại CN Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nam Hà Nội

2.4. Tài khoản Vietinbank:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Hùng

Số tài khoản: 107005823471 - Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Thanh Xuân

2.5. Tài khoản Techcombank:

Chủ tài khoản: Phạm Văn Hùng

Số tài khoản: 19027411333015 - Tại Ngân hàng Techcombank Định Công - CN Hai Bà Trưng

II. Thông tin xuât hóa đơn GTGT:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Đông Á

Địa chỉ: Số 10, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0101 488 545