Yêu cầu của Zoom cho hệ thống nền ảo (background)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 1/8/2022 - Số lượt đọc: 3144

Bài viết này liệt kê các yêu cầu để sử dụng Nền ảo trong ứng dụng di động và máy khách Zoom trên máy tính để bàn. Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp về khắc phục sự cố Nền ảo, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra danh sách các yêu cầu được nêu bên dưới để đảm bảo phiên bản và máy tính hoặc thiết bị của bạn hỗ trợ tính năng này. Yêu cầu nền áp dụng cho các thiết bị và hệ điều hành Windows, macOS, Linux, iOS và Android. Các yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng hình ảnh hoặc video làm nền và nếu bạn đang sử dụng màn hình màu xanh lục. Màn hình màu xanh lục được khuyến nghị để có trải nghiệm Nền ảo tốt nhất trong khi hội nghị truyền hình nhưng không bắt buộc.

 • Khi so sánh bộ xử lý của bạn với các yêu cầu bên dưới, thế hệ bộ xử lý của bạn có thể được xác định bằng chữ số đầu tiên (hoặc hai) của số bộ xử lý, trong khi 3 chữ số còn lại là số kiểu máy. Ví dụ: Intel i7-6700 là kiểu máy 700 của thế hệ thứ 6 của bộ vi xử lý i7. 
 • Nền ảo không có màn hình màu xanh lục không được hỗ trợ khi sử dụng ứng dụng khách trên máy tính để bàn trong môi trường ảo. 
 • Các nền mờ tùy chọn chỉ có sẵn cho các khách hàng máy tính để bàn Windows và MacOS, cũng như các ứng dụng di động Android và iOS. Ứng dụng khách trên máy tính để bàn phải đáp ứng yêu cầu “Chỉ hình ảnh không có màn hình xanh thực”.


1. Chỉ hình ảnh không có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 5.2.0 trở lên
 • Windows 7, 8 và 10 (64-bit)
 • Bộ xử lý được hỗ trợ 
  • Intel i3 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i5
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • Intel i7
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • Intel i9 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 3 trở lên
  • AMD
   • 8 lõi logic
   • 3.0Ghz trở lên

2. Chỉ hình ảnh với màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 3.5 trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ
  • Intel 2 lõi với bộ xử lý 2.0Ghz trở lên (i5 / i7 hoặc AMD tương đương)
  • AMD Ryzen 5/7/9 trở lên

3. Video không có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 4.6.4 trở lên
 • Windows 7, 8 hoặc 10 (64-bit)
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Intel i5, i7, i9
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
   • Bộ xử lý phải có GPU Intel
   • Hệ điều hành phải là Windows 10, 64-bit
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Không bao gồm sê-ri U
  • Intel i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • CPU Intel với đồ họa tích hợp HD 620 yêu cầu những điều sau:
   • Windows 10, 64-bit
   • Zoom client phiên bản 5.0.4 trở lên
   • Phiên bản trình điều khiển 26.20.xx.xx trở lên
   • i7 2 nhân; HOẶC
   • i5 2 lõi với phiên bản chính 26.20 trở lên và phiên bản nhỏ 7323 trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel
   • 8 lõi trở lên với 3.0GHz hoặc cao hơn; HOẶC
   • 12 lõi trở lên
  • AMD – Ryzen 5/7/9 trở lên

4. Video có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 4.6.4 trở lên
 • Windows 7, 8 hoặc 10 (64-bit)
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Intel i5, i7, i9
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Intel i5, i7, i9, Xeon 
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel  
   • 6 lõi trở lên với tần số 3.0GHz trở lên; HOẶC
   • 8 lõi trở lên; HOẶC
   • AMD – Ryzen 5/7/9 trở lên 
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i7 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel
   • 8 lõi trở lên với tần số 3.0GHz trở lên; HOẶC
   • 12 lõi trở lên; HOẶC
   • AMD – Ryzen 5/7/9 trở lên

MacOS

1. Chỉ hình ảnh không có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, 4.6.0 trở lên
 • macOS phiên bản 10.13 trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ
  • Apple M1  
  • i5 – 2 lõi trở lên, thế hệ thứ 6 trở lên
   Lưu ý : Bộ xử lý lõi kép i5 thế hệ thứ 6, yêu cầu macOS 10.14 trở lên
  • i7 – 4 lõi trở lên, thế hệ thứ 4 trở lên

2. Chỉ hình ảnh với màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 3.5  trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ
  • Apple M1 
  • 2 lõi, 2Ghz trở lên (i5 / i7 hoặc AMD tương đương)

3. Video không có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 4.6.4  trở lên
 • macOS 10.13 trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Apple M1 (Macbook Air và Pro)
  • Intel i5 
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • macOS 10.14 trở lên
  • Intel i5, i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Intel i7, i9, Xeon
   • 2 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác 
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel 
   • 8 lõi trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Apple M1 (chỉ dành cho Macbook Pro)
  • Intel i5 
   • 4 lõi trở lên, thế hệ thứ 5 trở lên; HOẶC
   • 2 lõi, thế hệ thứ 7 trở lên và 2.0Ghz trở lên
  • Intel i7 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9, Xeon 
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel
   • 8 lõi trở lên

4. Video có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 4.6.4 trở lên
 • macOS 10.9 trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 720p)
  • Apple M1 
  • Intel i5, i7, i9 
   • 2 lõi
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Intel i5, i7, i9, Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel
   • 8 lõi trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ (video nền 1080p)
  • Apple M1 
  • Intel i5 
   • 4 lõi
   • Thế hệ thứ 5 trở lên
  • Intel i7
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 2 trở lên
  • Intel i9 và Xeon
   • 4 lõi trở lên
  • Các bộ xử lý Intel khác
   • 6 lõi trở lên
   • Không bao gồm dòng Atom và Y
  • Bộ xử lý không phải của Intel
   • 8 lõi trở lên

Linux

Chỉ hình ảnh với màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 2.0  trở lên
 • 2 lõi, bộ xử lý 2Ghz trở lên (i5 / i7 hoặc AMD tương đương)
 • Màn hình màu xanh lá cây vật lý

Chỉ hình ảnh không có màn hình màu xanh lục

 • Zoom desktop client, phiên bản 5.7.6 trở lên
 • Bộ xử lý được hỗ trợ 
  • Intel i3 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 8 trở lên
  • Intel i5
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 6 trở lên
  • Intel i7
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • Intel i9 
   • 4 lõi trở lên
   • Thế hệ thứ 4 trở lên
  • Intel Xeon
   • 4 lõi trở lên
   • 2.0Ghz trở lên
  • AMD
   • 8 lõi logic trở lên
   • 3.0Ghz trở lên

Yêu cầu về Nền ảo đối với ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động

iOS

 • Ứng dụng Zoom cho di động, phiên bản 5.3.0 trở lên
 • iPhone 8, 8+, X hoặc các mẫu mới hơn
 • IPad 9,7 “thế hệ thứ 5 và thứ 6
 • IPad 10,2 inch thế hệ thứ 7 trở lên
 • iPad Pro

Lưu ý: Tùy chọn nền mờ yêu cầu ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động phiên bản 5.6.6 (423)  trở lên

Android

 • Ứng dụng Zoom cho di động, phiên bản 5.3.0 trở lên
 • Android 8.0 trở lên
 • bộ xử lý arm64
  • 8 lõi trở lên 
 • RAM 3GB trở lên
 • GPU
  • Qualcomm Adreno:
   • 540 (Snapdragon 835 / Snapdragon SDM835) hoặc cao hơn 615 (QCS605 hoặc Snapdragon SDM710)
  • Mali:
   • Dòng G với phiên bản G72 trở lên
   • CPU phải cao hơn Exynos 9810, Exynos 990, Kirin 980 hoặc Dimensity 1000. 
 • Chỉ những nhà sản xuất điện thoại sau mới được hỗ trợ:
  • Google
  • OnePlus
  • Oppo
  • Redmi
  • Samsung
  • Vivo
  • Xiaomi
  • Huawei

Lưu ý: Tùy chọn nền mờ yêu cầu ứng dụng Zoom dành cho thiết bị di động phiên bản 5.6.6 (2076) trở lên.