Danh Sách Liên Hệ.


Các phòng ban của Công ty Đông Á

Tel: (024) 35630 730

  1. Phòng Kinh doanh (máy lẻ: 11, 12, 14, 16):

   1.1. Mr Hùng:   0903 29 88 51 / Skype: Hungpvda

   1.2. Mr Thiệu:  0904 113 114  / Skype: maytinhphanphoi

   1.3. Mr Hoàng: 0903 48 30 58  /   Skype: donga_kd01

   1.4. Mr Cương:   0903 41 32 38 / Skype: donga_kd02

   1.5. Mr Quý :   0903 48 20 38 / Skype: donga_kd03

   1.6  Ms Hiền: 0903 48 11 98

2. Phòng Kế toán (máy lẻ 15): (024) 35630 730

  . Ms Hiền: 0903 48 11 98

3. Phòng Kỹ thuật (máy lẻ 18):

    3.1. Mr Trọng: 0903 46 94 98

4. Phòng Thủ kho (máy lẻ 17):

    Ms Hằng: 0903 49 52 58

 5. Phòng bảo hành (máy lẻ 10):

   Mr Nhã: 0903 48 75 38


Một số Tin tức khác

zalo-icon