Hệ thống Đánh giá hài lòng hành chính công .

Giải pháp đánh giá hài lòng là giải pháp khảo sát sự hài lòng và ý kiến đánh giá của khách hàng đối với các đơn vị. Toàn bộ giải pháp và sự kết hợp giữa các kiosk cao cấp và phần mềm hiện đại. Giải pháp cung cấp thêm các modul video tuyền truyền, và tra cứu thông tin.

Hệ thống Đánh giá hài lòng

     Hệ thống  Đánh giá hài lòng là giải pháp đánh giá, khảo sát sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống ghi nhận đánh giá hài lòng của khách hàng đối với các đơn vị hành chính, giúp nâng cao hình ảnh, tối ưu nhân lực, tiếp nhận phản hồi, cải thiện dịch vụ, tối ưu hiệu suất tốt hơn.

Ứu điểm: 

* Phần mềm tiến tiến kết hợp với Kiosk tra cứu thông tin  cảm ứng nhanh mượt. 

* Phần mềm đánh giá hài lòng cho phép đánh giá nhiều dịch vụ với 5 mức độ hài lòng. 


Một số Giải pháp khác

zalo-icon